RELACJE INWESTORSKIE

Raporty bieżące EBI


 • Wszystkie lata
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

2020

Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 2020-12-03
Zmiana w składzie Zarządu Spółki
Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 2020-12-03
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 2020-12-02
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2020 r.
Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 2020-12-01
Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 grudnia 2020 r.
Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 2020-12-01
Korekta raportu okresowego nr 12/2020 z dn. 12.11.2020 r. - Raport okresowy za III kwartał 2020
Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 2020-11014
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 roku
Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 2020-11-12
Raport okresowy za III kwartał 2020
Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 2020-11-05
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 grudnia 2020 roku
Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 2020-08-28
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Raport bieżący nr 09/2020 z dnia 2020-08-12
Raport okresowy za II kwartał 2020
Raport bieżący nr 08/2020 z dnia 2020-08-01
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku
Raport bieżący nr 07/2020 z dnia 2020-06-01
Raport roczny za rok obrotowy 2019
Raport bieżący nr 06/2020 z dnia 2020-05-27
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
Raport bieżący nr 05/2020 z dnia 2020-05-18
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
Raport bieżący nr 04/2020 z dnia 2020-05-18
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
Raport bieżący nr 03/2020 z dnia 2020-05-13
Raport okresowy za I kwartał 2020
Raport bieżący nr 02/2020 z dnia 2020-02-12
Raport okresowy za IV kwartał 2019
Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 2020-01-23
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

2019

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 2019-11-14
Raport okresowy za III kwartał 2019
Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 2019-08-14
Raport okresowy za II kwartał 2019
Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 2019-06-12
Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 2019-06-11
Zmiana w składzie Zarządu
Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 2019-06-11
Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 2019-05-15
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 2019-05-14
Raport okresowy za I kwartał 2019
Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 2019-05-10
Raport roczny za rok obrotowy 2018
Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 2019-03-11
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018
Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 2019-02-14
Raport okresowy za IV kwartał 2018
Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 2019-01-17
Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 19.03.2018 r. - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 2019-01-11
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

2018

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 2018-11-14
Raport okresowy za III kwartał 2018
Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 2018-08-14
Raport okresowy za II kwartał 2018 roku
Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 2018-05-15
Raport okresowy za I kwartał 2018 r.
Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 2018-05-10
Treść uchwał podjętych na ZWZ InBook S.A. w dniu 10 maja 2018 r. Inbook Spółka Akcyjna
Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 2018-04-13
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 2018-04-10
Raport roczny za rok obrotowy 2017
Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 2018-03-19
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 2018-02-14
Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.
Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 2018-01-16
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

2017

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 2017-11-14
Raport okresowy za III kwartał 2017 r.
Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 2017-08-14
Raport okresowy za II kwartał 2017 r.
Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 2017-05-15
Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 2017-05-10
Treść uchwał podjętych na ZWZ InBook S.A. w dniu 10 maja 2017 r.
Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 2017-04-14
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 2017-04-11
Raport roczny za 2016 rok
Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 2017-02-14
Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 2017-01-18
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017
Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 2017-01-12
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

2016

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 2016-11-10
Raport okresowy za III kwartał 2016 roku
Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 2016-08-12
Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 2016-06-14
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect
Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 2016-06-10
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect
Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 2016-06-09
Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect
Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 2016-05-18
Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect
Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 2016-05-16
Korekta raportu okresowego nr 9/2016 z dnia 13.05.2016 roku - Raport okresowy za I kwartał 2016 roku
Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 2016-05-13
Raport okresowy za I kwartał 2016 roku
Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 2016-05-10
Treść uchwał podjętych na ZWZ InBook S.A. w dniu 10 maja 2016 r.
Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 2016-04-27
Rejestracja akcji serii F w KDPW
Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 2016-04-14
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 2016-04-08
Raport roczny za 2015 rok
Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 2016-03-29
Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii F na rynek NewConnect
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 2016-03-17
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015
Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 2016-02-12
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku
Raport bieżący nr 01/2016 z dnia 2016-01-20
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2016

2015

Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 2015-12-01
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 2015-11-23
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu
Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 2015-11-13
Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku
Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 2015-08-14
Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku
Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 2015-06-30
Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 2015-06-15
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 2015-06-01
Rejestracja zmian statutu spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 2015-05-15
Raport okresowy za I kwartał 2015 r.
Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 2015-05-06
Powołanie Zarządu Spółki
Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 2015-05-06
Wybór Członków Rady Nadzorczej InBook S.A. nowej kadencji.
Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 2015-05-06
Treść uchwał podjętych na ZWZ InBook S.A. w dniu 5 maja 2015 r.
Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 2015-04-09
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 2015-04-09
Raport roczny za 2014 rok
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 2015-04-03
Nowa strona sklepu internetowego www.inbook.pl
Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 2015-02-18
Strategia rozwoju Spółki
Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 2015-02-13
Raport okresowy za IV kwartał 2014r.
Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 2015-01-28
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.
Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 2015-01-28
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

2014

Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 2014-11-13
Raport okresowy za III kwartał 2014r.
Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 2014-08-13
Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 2014-05-13
Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
Raport bieżący nr 8/2014 z dnia 2014-04-24
Powołanie członka Rady Nadzorczej InBook S.A.
Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 2014-04-23
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InBook S.A. w dniu 23.04.2014r.
Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 2014-03-28
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 2014-03-28
Raport roczny
Raport bieżący nr 4/2014 z dnia 2014-02-13
Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 2014-01-31
Korekta raportu EBI nr 2/2014 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 2014-01-31
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 2014-01-31
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

2013

Raport bieżący nr 19/2013 z dnia 2013-12-30
Nabycie akcji własnych
Raport bieżący nr 18/2013 z dnia 2013-11-14
Raport okresowy za III kwartał 2013 r.
Raport bieżący nr 17/2013 z dnia 2013-10-02
Nabycie akcji własnych.
Raport bieżący nr 16/2013 z dnia 2013-09-02
Nabycie akcji własnych.
Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 2013-08-14
Raport okresowy za II kwartał 2013 roku
Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 2013-07-29
Nabycie akcji własnych.
Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 2013-07-23
Nabycie akcji własnych.
Raport bieżący nr 12/2013 z dnia 2013-06-18
Podpisanie przez akcjonariuszy porozumienia ograniczającego rozporządzanie akcjami.
Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 2013-06-17
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 2013-06-11
Nabycie akcji własnych.
Raport bieżący nr 9/2013 z dnia 2013-06-11
Powołanie członka Rady Nadzorczej InBook S.A.
Raport bieżący nr 8/2013 z dnia 2013-06-11
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InBook S.A. w dniu 11.06.2013r.
Raport bieżący nr 7/2013 z dnia 2013-05-15
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 2013-05-15
Raport roczny za rok obrotowy 2012
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 2013-05-14
Raport okresowy za I kwartał 2013 roku
Raport bieżący nr 4/2013 z dnia 2013-03-14
Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 3/2013 z dnia 2013-02-14
Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.
Raport bieżący nr 2/2013 z dnia 2013-02-12
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
Raport bieżący nr 1/2013 z dnia 2013-01-30
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

2012

Raport bieżący nr 27/2012 z dnia 2012-12-08
Nabycie akcji własnych.
Raport bieżący nr 26/2012 z dnia 2012-11-14
Raport za III kwartał 2012
Raport bieżący nr 25/2012 z dnia 2012-11-02
Nabycie akcji własnych.
Raport bieżący nr 24/2012 z dnia 2012-10-11
Nabycie akcji własnych.
Raport bieżący nr 23/2012 z dnia 2012-09-27
Nabycie akcji własnych.
Raport bieżący nr 22/2012 z dnia 2012-09-24
Korekta do raportu EBI 20/2012
Raport bieżący nr 21/2012 z dnia 2012-09-24
Aneks nr 1 do umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami.
Raport bieżący nr 20/2012 z dnia 2012-09-24
Uzupełnienie raportu kwartalnego za II kwartał 2012r.
Raport bieżący nr 19/2012 z dnia 2012-08-28
Rozpoczęcie realizacji skupu akcji własnych.
Raport bieżący nr 18/2012 z dnia 2012-08-14
Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.
Raport bieżący nr 17/2012 z dnia 2012-08-03
Regulamin wykupu akcji własnych przez spółkę InBook S.A.
Raport bieżący nr 16/2012 z dnia 2012-06-06
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 2012-06-06
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InBook S.A. w dniu 05.06.2012r.
Raport bieżący nr 14/2012 z dnia 2012-05-15
Raport okresowy za I kwartał 2012 r.
Raport bieżący nr 13/2012 z dnia 2012-05-10
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy InBook S.A.
Raport bieżący nr 12/2012 z dnia 2012-05-10
Raport roczny za 2011 r.
Raport bieżący nr 11/2012 z dnia 2012-05-08
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InBook S.A. zwołanego na 25 maja 2012 r.
Raport bieżący nr 10/2012 z dnia 2012-05-07
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 9/2012 z dnia 2012-04-30
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 8/2012 z dnia 2012-03-26
Rejestracja w KDPW akcji INBOOK S.A. serii D
Raport bieżący nr 7/2012 z dnia 2012-03-21
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki INBOOK S.A.
Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 2012-03-14
Wprowadzenie akcji serii D do obrotu
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 2012-02-23
Podpisanie przez akcjonariuszy umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami.
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 2012-02-20
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
Raport bieżący nr 3/2012 z dnia 2012-02-14
Raport kwartalny za czwarty kwartał 2011 r.
Raport bieżący nr 2/2012 z dnia 2012-01-30
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
Raport bieżący nr 1/2012 z dnia 2012-01-17
Zakup akcji przez Prezesa Zarządu

2011

Raport bieżący nr 33/2011 z dnia 2011-11-10
Raport kwartalny InBook SA za III kwartał 2011 roku
Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 2011-10-26
Wyznaczenie dnia referencyjnego i dnia wymiany akcji Spółki w związku z procesem ich scalenia.
Raport bieżący nr 31/2011 z dnia 2011-10-17
Złożenie do KDPW wniosku o dokonanie wymiany akcji (scalenie akcji)
Raport bieżący nr 30/2011 z dnia 2011-10-17
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz zawieszenie obrotu akcjami spółki INBOOK S.A.
Raport bieżący nr 29/2011 z dnia 2011-10-13
Złożenie do GPW wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A Spółki w alternatywnym systemie obrotu oraz wniosku o zawieszenie obrotu akcjami.
Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 2011-10-13
Wyznaczenie 26.10.2011r. dniem referencyjnym
Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 2011-10-12
Wprowadzenie akcji serii A Spółki do alternatywnego systemu obrotu.
Raport bieżący nr 26/2011 z dnia 2011-10-07
Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
Raport bieżący nr 25/2011 z dnia 2011-10-07
Rejestracja przez KDPW akcji INBOOK S.A. serii A.
Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 2011-08-12
Raport kwartalny InBook SA za II kwartał 2011 roku.
Raport bieżący nr 23/2011 z dnia 2011-07-19
Zawarcie znaczącej umowy z Jednostką Wojskową nr 4219 w Dęblinie
Raport bieżący nr 22/2011 z dnia 2011-07-14
Przesunięcie daty dnia referencyjnego
Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 2011-06-29
Wybór oferty InBook S.A. na dostawę zegarków naręcznych dla personelu latającego jednostek będących na zaopatrzeniu 5 WOG - Nr 33/11/N
Raport bieżący nr 20/2011 z dnia 2011-06-17
Zawarcie istotnej umowy przez InBook S.A.
Raport bieżący nr 19/2011 z dnia 2011-06-03
Rejestracja przez Sąd zmian w KRS
Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 2011-05-25
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii E Spółki INBOOK S.A.
Raport bieżący nr 17/2011 z dnia 2011-05-18
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E
Raport bieżący nr 16/2011 z dnia 2011-05-16
Raport kwartalny za I kwartał 2011 r.
Raport bieżący nr 15/2011 z dnia 2011-05-16
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki INBOOK S.A.
Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 2011-05-14
Powołanie Zarządu na nową kadencję InBook S.A.
Raport bieżący nr 13/2011 z dnia 2011-05-12
Wybór Członków Rady Nadzorczej InBook S.A. nowej kadencji.
Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 2011-05-12
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InBook S.A. w dniu 11.05.2011r.
Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 2011-04-29
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect
Raport bieżący nr 10/2010 z dnia 2011-04-20
Zawarcie istotnej umowy przez InBook S.A.
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 2011-04-15
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 2011-04-11
Raport roczny za 2010r.
Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 2011-03-25
Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2010
Raport bieżący nr 6/2011 z dnia 2011-03-08
Rejestracja w KDPW akcji INBOOK S.A. serii E
Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 2011-02-14
Raport okresowy za IV kwartał 2010
Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 2011-01-21
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 2011-01-21
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 2011-01-21
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.
Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 2011-01-19
Wniosek o konwersje

2010

Raport bieżący nr 35/2010 z dnia 2010-12-30
Wniosek o konwersję
Raport bieżący nr 34/2010 z dnia 2010-12-30
Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2010 r.
Raport bieżący nr 33/2010 z dnia 2010-12-15
Pozytywne rozpatrzenie wniosku o płatność końcową i spłata kredytu.
Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 2010-12-15
Dojście do skutku emisji akcji serii E
Raport bieżący nr 31/2010 z dnia 2010-12-03
Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego Inbook S.A. w ramach kapitału docelowego.
Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 2010-11-24
Uruchomienie nowego sklepu InBook.pl
Raport bieżący nr 29/2010 z dnia 2010-11-15
Raport kwartalny za III kwartał 2010 r
Raport bieżący nr 28/2010 z dnia 2010-11-12
Korekta prognoz realizacji wyników.
Raport bieżący nr 27/2010 z dnia 2010-11-10
Korekta do raportu nr 26/2010.
Raport bieżący nr 26/2010 z dnia 2010-11-10
Zmiana daty przekazania raportu za III kwartał 2010 roku.
Raport bieżący nr 25/2010 z dnia 2010-10-01
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 2010-09-10
Korekta (uzupełnienie) Raportu za II Kwartał 2010 r.
Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 2010-08-16
Raport okresowy za II kwartał 2010r.
Raport bieżący nr 22/2010 z dnia 2010-08-03
Korekta prognoz zawartych w Dokumencie Informacyjnym.
Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 2010-07-02
Informacja o zakończeniu projektu dofinansowanego ze środków UE.
Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 2010-07-01
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.
Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 2010-06-24
Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2009
Raport bieżący nr 18/2010 z dnia 2010-06-10
Treść uchwał podjętych na WZA Spółki w dniu 09.06.2010 r.
Raport bieżący nr 17/2010 z dnia 2010-05-28
Korekta prognoz na 2010 r zawartych w Dokumencie Informacyjnym
Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 2010-05-28
korekta prognoz zawartych w Dokumencie Informacyjnym
Raport bieżący nr 15/2010 z dnia 2010-05-28
korekta prognoz zawartych w Dokumencie Informacyjnym
Raport bieżący nr 14/2010 z dnia 2010-05-26
Korekta raportu bieżącego nr 12/2010
Raport bieżący nr 13/2010 z dnia 2010-05-25
Raport roczny - dotyczy 2009 roku.
Raport bieżący nr 12/2010 z dnia 2010-05-21
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 czerwca 2010 roku
Raport bieżący nr 11/2010 z dnia 2010-05-21
Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2009r
Raport bieżący nr 10/2010 z dnia 2010-05-17
InBook S.A. raport za I kwartał 2010r
Raport bieżący nr 9/2010 z dnia 2010-05-14
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 09 czerwca 2010
Raport bieżący nr 8/2010 z dnia 2010-03-30
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 7/2010 z dnia 2010-03-11
Dojście do skutku emisji akcji serii D
Raport bieżący nr 6/2010 z dnia 2010-03-05
Zawarcie umowy kredytowej
Raport bieżący nr 5/2010 z dnia 2010-03-02
Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki w dniu 02.03.2010 r.
Raport bieżący nr 4/2010 z dnia 2010-02-15
Raport okresowy za IV kwartał 2009 roku
Raport bieżący nr 3/2010 z dnia 2010-02-04
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 02.03.2010 r. wraz z projektami uchwał
Raport bieżący nr 2/2010 z dnia 2010-01-27
Zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2009 rok
Raport bieżący nr 1/2010 z dnia 2010-01-27
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2010 roku

2009

Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 2009-12-23
Rozwiązanie umowy z Timex Group Polska
Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 2009-11-12
Raport kwartalny za 3 kwartał 2009
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 2009-08-24
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Raport bieżący nr 10/2009 z dnia 2009-08-04
Raport okresowy półroczny
Raport bieżący nr 9/2009 z dnia 2009-07-07
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 8/2009 z dnia 2009-07-03
Decyzja o otrzymaniu dofinansowania projektu ze środków UE
Raport bieżący nr 7/2009 z dnia 2009-06-10
Podpisanie umów o współpracy z Grupą Onet.pl
Raport bieżący nr 6/2009 z dnia 2009-05-12
Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 12.05.2009 r.
Raport bieżący nr 5/2009 z dnia 2009-05-04
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 12.05.2009 r.
Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 2009-04-27
Raport Roczny - dotyczy roku 2008
Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 2009-04-20
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 maja 2009r.
Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 2009-01-26
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji oraz zakończenie notowania PDA spółki INBOOK
Raport bieżący nr 1/2009 z dnia 2009-01-06
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

2008

Raport bieżący nr 4/2008 z dnia 2008-11-26
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw do akcji na rynku NewConnect
Raport bieżący nr 3/2008 z dnia 2008-11-25
Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji i praw do akcji
Raport bieżący nr 2/2008 z dnia 2008-11-24
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i praw do akcji
Raport bieżący nr 1/2008 z dnia 2008-11-24
Przydzielenie Spółce dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)
Do otwarcia dokumentu wymagany jest program obsługujący format PDF np. Adobe Reader.