RELACJE INWESTORSKIE

Raporty bieżące ESPI


 • Wszystkie lata
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

2019

2018

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 2018-12-12
Analiza możliwości rozwoju Spółki
Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 2018-05-10
Zarząd InBook S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InBook S.A., które odbyło się w dniu 10.05.2018 r.
Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 2018-05-08
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.05.2018
Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 2018-04-13
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.

2017

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 2017-05-10
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InBook S.A. w dniu 10.05.2017 r.
Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 2017-05-09
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.05.2017
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 2017-04-14
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 2017-04-07
INBOOK SA (1/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

2016

Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 2016-07-25
Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 2016-05-10
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InBook S.A. w dniu 10.05.2016 r.
Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 2016-05-09
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.05.2016
Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 2016-04-14
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A. - sprostowanie
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 2016-04-14
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 2016-03-01
Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu zaangażowania powyżej progu 25% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 2016-03-01
Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 5% w kapitale zakładowym.

2015

Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 2015-12-01
Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 5% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 2015-11-27
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 2015-11-27
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 2015-11-27
Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 5% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 2015-11-27
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 2015-11-27
Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 10% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 2015-08-20
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym
Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 2015-05-06
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InBook S.A. w dniu 05.05.2015 r.
Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 2015-05-04
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.05.2014
Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 2015-04-09
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.

2014

Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 2014-10-16
Sprostowanie do raportu 5/2014
Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 2014-10-15
Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 2014-10-15
Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 10% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 4/2014 z dnia 2014-10-09
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 2014-04-23
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InBook S.A. w dniu 23.04.2014 r.
Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 2014-04-22
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23.04.2014
Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 2014-03-28
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.

2013

Raport bieżący nr 4/2013 z dnia 2013-06-11
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Raport bieżący nr 3/2013 z dnia 2013-06-10
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.06.2013
Raport bieżący nr 2/2013 z dnia 2013-05-15
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 1/2013 z dnia 2013-03-15
Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki InBook S.A.

2012

Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 2012-07-27
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% w kapitale zakładowym.
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 2012-07-25
Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi.
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 2012-06-06
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InBook S.A. w dniu 05.06.2012 r.
Raport bieżący nr 3/2012 z dnia 2012-06-04
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.06.2012
Raport bieżący nr 2/2012 z dnia 2012-05-10
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 1/2012 z dnia 2012-05-08
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% w kapitale zakładowym.

2011

Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 2011-06-10
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach ogółem.
Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 2011-06-07
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ InBook S.A.
Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 2011-06-07
Oświadczenie o stanie posiadania
Raport bieżący nr 6/2011 z dnia 2011-06-07
Oświadczenie o stanie posiadania
Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 2011-05-18
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InBook S.A. w dniu 11.05.2011 r.
Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 2011-05-10
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.05.2011
Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 2011-04-18
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A. - sprostowanie
Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 2011-04-15
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.
Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 2011-01-26
Zawiadomienie akcjonariusza o o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym.

2010

Raport bieżący nr 11/2010 z dnia 2010-06-10
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 09.06.2010r
Raport bieżący nr 10/2010 z dnia 2010-06-08
Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału NWZ w dniu 09.06.2010r.
Raport bieżący nr 9/2010 z dnia 2010-05-26
Korekta raportu ESPI nr 8/2010 z dnia: 2010-05-21
Raport bieżący nr 8/2010 z dnia 2010-05-21
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 czerwca 2010 roku.
Raport bieżący nr 7/2010 z dnia 2010-05-14
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 09.06.2010 r. wraz z projektami uchwał.
Raport bieżący nr 6/2010 z dnia 2010-03-08
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 02.03.2010r.
Raport bieżący nr 5/2010 z dnia 2010-03-08
Informacja o transakcjach na akcjach członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 4/2010 z dnia 2010-03-01
DIAS
Raport bieżący nr 3/2010 z dnia 2010-02-04
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 02.03.2010 r. wraz z projektami uchwał
Raport bieżący nr 2/2010 z dnia 2010-01-27
Sprostowanie do raportu nr 1/2010
Raport bieżący nr 1/2010 z dnia 2010-01-27
Sprostowanie do raportu nr 1/2010
Raport bieżący nr 1/2010 z dnia 2010-01-27
Informacja o transakcjach na akcjach członka Rady Nadzorcze

2009

Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 2009-11-12
Informacja o zmianie udziału w głosach
Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 2009-11-10
Informacja o transakcjach na akcjach członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 2009-10-01
Przekroczenie progu w głosach
Raport bieżący nr 1/2009 z dnia 2009-05-18
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA

2008

Do otwarcia dokumentu wymagany jest program obsługujący format PDF np. Adobe Reader.